ARTICLE

ตะแกรงขัดมันทำไมจึงต้องฮาร์ดโครม

ข้อดีของการเคลือบผิวตะแกรงด้วยโครเมียม ซึ่งเราเรียกกันว่าชุบฮาร์ดโครม มีข้อดีคือ ผิวของตะแกรง ลื่นทำให้ขัดข้าวได้เงาง่ายขึ้น อีกทั้งโครเมียมที่นำมาเคลือบผิวมีผลต่อการนำไฟฟ้า คือ ไม่เกิดประจุที่ผิวหรือ เกิดขึ้นน้อย มีผลทำให้ข้าวเกิดการขัดกันเองมากขึ้นและไม่เกิดการเกาะติดของรำที่ตะแกรง จึงทำให้ได้ข้าวที่มี ความเงามากกว่าวัสดุประเภทอื่น และสูญเสียรำน้อย เนื่องจากผิววัสดุมีความลื่นสูง ทำให้ข้าวที่ขัดผ่าน ตะแกรงนี้ได้น้ำหนักใกล้เคียงกับตอนแรก รวมทั้งยังเกิดการต้านของตะแกรงน้อยทำให้ไม่กินกระแสและ สามารถปล่อยข้าวได้เยอะรวมทั้งเร่งปริมาณการผลิตได้ด้วย แต่ในการเลือกใช้ผิววัสดุประเภทนี้จะเพิ่มความ ขาวให้แก่เมล็ดข้าวได้น้อยลงกว่าตะแกรงที่ใช้วัสดุประเภทอื่น จึงแนะนำว่าควรได้ข้าวที่มีความขาวมาเพียงพอ แล้วก่อนนำมาขัดมันด้วยวัสดุประเภทนี้