PRODUCT

 ตะแกรงขัดขาว
 
 
วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต  
- เหล็กขาว หนา 1.6 มม. - 2.0 มม.
- Stainless 304 หนา 1.5 มม. - 2.0 มม.
- Stainless 430 หนา 1.5 มม. - 2.0 มม.
 
ขนาดรู ตะแกรงที่สามารถผลิตได้ 
- 0.8 มม. ถึง 1.1 มม.
- 0.85 มม.
- 0.9 มม.
- 1.0 มม.
- อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้
 
 
การชุบแข็ง สามารทำได้ 2 แบบ
1. ชุบแข็งแบบธรรมดา (เพื่อให้ผิววัสดุ มีค่าความแข็งผิวที่มากขึ้น) 
2. ชุบแข็งและชุบฮาร์ดโครม (เพื่อให้วัสดุมีค่าความแข็งผิวที่มากขึ้น และเพิ่มชั้นความแข็งและความลื่นให้กับวัสดุ) เหมาะสำหรับข้าวที่ต้องการเพิ่มความขาวเพียงเล็กน้อย แต่ได้ความมันเพิ่มขึ้นด้วย และรักษาจมูกข้าวได้ดีกว่าตะแกรงแบบเหล็กชุบแข็ง
เหมาะสำหรับข้าวที่ต้องการความมันเป็นพิเศษ
3. การชุบแข็งแบบพิเศษ ออกแบบมาสำหรับเหล็กนอกโดยเฉพาะ มีความแข็งผิวสูงและสามารถเพิ่มความเงาได้มากกว่ารุ่นปกติ