PRODUCT

รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก คือ แผ่นโลหะที่ทำเป็นรูในลักษณะดึงและยืดออกเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้ง โดยมีจุดต่อของรูยึดต่อกันอย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่น การผลิตตะแกรงฉีกไม่ใช้การเชื่อมหรือการเจาะรู ตะแกรงยึดจึงมีลักษณะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น จึงมีความแข็งแรงสูง ยากที่จะทำลายให้ขาดหรือหลุดจากกัน

หมายเหตุ

ตะแกรงรุ่น XS-31, XS-32, XS-33, XS-34, XS-41, XS-51, XS-52, XS-61, XS-71 และ XS-72 เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศเครื่องจักร แผงกันแสงแดด และฝาห้อง ฯลฯ

ตะแกรงรุ่น XS-43, XS-53, XS-63, XS-73, XG-11, XG-13, XG-14, XG-21, XG-22, XG-23 และ XG-24 เหมาะสำหรับทำทางเดินฝาท่อระบายน้ำ ทำรั้วกั้นหินตกรถไฟ ฯลฯ

 

 

  รุ่น
(code)
ช่องกว้งของรู
(SW) มม.
ช่องยาวของรู
(LW) มม.
ความหนา
(T) มม.
สั้น
(W) มม.
น้ำหนัก
แผ่น(kg.)

Detail of Expanded Metal

XS-31
XS-32
XS-33
12.00
12.00
12.00
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-41
XS-42
XS-43
22.00
22.00
22.00
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-51
XS-52
XS-53
25.00
25.00
25.00
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-61
XS-62
XS-63
34.00
34.00
34.00
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-71
XS-72
XS-73
50.00
50.00
50.00
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XS-31
XS-32
XS-33
XG-11
XG-12
XG-13
XG-14
34.00
34.00
34.00
34.00
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-11
XG-12
XG-13
XG-14
34.00
34.00
34.00
34.00
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-11
XG-12
XG-13
XG-14
34.00
34.00
34.00
34.00
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
XG-31
XG-32
XG-33
XG-33
  รุ่น
(code)
ช่องกว้งของรู
(SW) มม.
ช่องยาวของรู
(LW) มม.
ความหนา
(T) มม.
สั้น
(W) มม.
ขนาดแผ่น
(ฟุต)
น้ำหนัก
แผ่น(kg.)

CT

CT-1
CT-3
CT-6
CT-7
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
CT-31
CT-32
CT-33
CT-33
 

ความสามารถในการผลิต

ขนาดรู

0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม.
0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม.
0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม.
0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม.
0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม. 0.8x15 มม.