PRODUCT

รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงยืดหรือตะแกรงฉีก คือ แผ่นโลหะที่ทำเป็นรูในลักษณะดึงและยืดออกเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้ง โดยมีจุดต่อของรูยึดต่อกันอย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่น การผลิตตะแกรงฉีกไม่ใช้การเชื่อมหรือการเจาะรู ตะแกรงยึดจึงมีลักษณะเป็นเหล็กเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแผ่น จึงมีความแข็งแรงสูง ยากที่จะทำลายให้ขาดหรือหลุดจากกัน

หมายเหตุ

ตะแกรงรุ่น XS-31, XS-32, XS-33, XS-34, XS-41, XS-51, XS-52, XS-61, XS-71 และ XS-72 เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศเครื่องจักร แผงกันแสงแดด และฝาห้อง ฯลฯ

ตะแกรงรุ่น XS-43, XS-53, XS-63, XS-73, XG-11, XG-13, XG-14, XG-21, XG-22, XG-23 และ XG-24 เหมาะสำหรับทำทางเดินฝาท่อระบายน้ำ ทำรั้วกั้นหินตกรถไฟ ฯลฯ

 

 

  รุ่น
(code)
ช่องกว้งของรู
(SW) มม.
ช่องยาวของรู
(LW) มม.
ความหนา
(T) มม.
สั้น
(W) มม.
น้ำหนัก
แผ่น(kg.)

Detail of Expanded Metal

XS-31
XS-32
XS-33
12.00
12.00
12.00
30.5
30.5
30.5
1.2
1.6
2.3
1.5
2.0
3.0
7.01
12.50
26.80
XS-41
XS-42
XS-43
22.00
22.00
22.00
50.8
50.8
50.8
1.6
2.3
3.2
2.0
2.5
3.5
6.78
12.20
23.80
XS-51
XS-52
XS-53
25.00
25.00
25.00
61.0
61.0
61.0
1.6
2.3
3.2
2.5
3.0
4.0
7.46
12.90
23.90
XS-61
XS-62
XS-63
34.00
34.00
34.00
76.2
76.2
76.2
2.3
3.2
4.5
3.0
4.0
5.0
9.48
17.60
30.90
           
XG-11
XG-12
XG-13
 
34.00
34.00
34.00
 
135.4
135.4
135.4
 
4.5
6.0
6.0
 
7.0
7.0
9.0
 
43.10
57.70
74.00
 
           
XG-21
XG-22
XG-23
 
34.00
34.00
34.00
 
101.6
101.6
101.6
 
4.5
6.0
6.0
 
7.0
7.0
9.0
 
40.70
54.40
70.10
 
  รุ่น
(code)
ช่องกว้งของรู
(SW) มม.
ช่องยาวของรู
(LW) มม.
ความหนา
(T) มม.
สั้น
(W) มม.
ขนาดแผ่น
(ฟุต)
น้ำหนัก
แผ่น(kg.)

CT

CT-1
CT-3
CT-6
CT-7
2.50
3.80
6.20
9.00
5.00
8.00
13.0
17.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
1.0
1.5
1'x18'
2'x22'
2'x22'
2'x22'
3.60
7.20
7.30
7.30