ตัวอย่างการปั๊มลายกันลื่น

 
 
 ตัวอย่างการปั๊มลายกันลื่น